Adatkezelési tájékoztató

Kövér Bence

E-mail: phoenixreloaded925(kukac)gmail(pont)com

mint a www.nightworld.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő) jelen tájékoztatóval tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek.

Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

A 2011. évi CXII. törvény 20. § 1. pontjában foglaltak szerint jelen tájékoztató hatálya alatt megvalósuló adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja

A szolgáltatással összefüggésben végzett adatkezelések célja:

  • a regisztrált felhasználók azonosítása
  • a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése
  • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a weboldal működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk, stb.)
  • működési problémák elhárítása

Az Üzemeltető a jelentkező elérhetőségét a szolgáltatással kapcsolatos információ csere céljából tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A kezelt adatokat

A felhasználó/feliratkozó e-mail-címe, feliratkozás időpontja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri adatai törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail-címen.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött elektronikus levélben.

Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

A nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik, külső személyhez nem történik.

  1. augusztus. 08.